Icon (2 slides)
Tempura on wood
H. 26" W. 13", open 25" Axum,
19th Century Ethiopia
$5400.